۲۳ اردیبهشت

کابل های ابزار دقیق

مشخصات فنی

——————————————————————————–

کابل های ابزار دقیق شیلددار یا بدون شیلد نهایی ، چند رشته ای و چند زوجی به عایق و روکش PVC

محدوده دمایی :        نصب متحرک : C°۵- تا C°۵۰+

              نصب ثابت : C°۳۰- تا C°۷۰+

ولتاژ نامی : V 300/500

ولتاژ آزمون : KV (AC ) 2

استاندارد مرجع :BS 5308

ساختار کابل

——————————————————————————–

جنس و کلاس هادی : مس آنیل شده کلاس ۵ ( افشان ) ، برای سطح مقطع mm2 0.5 و mm2 0.75 و کلاس ۲ ( تابیده شده ) برای سطح مقطع mm2 1  مطابق استاندارد   ISIRI 3084 یا BS 6360

شناسایی عایق : به صورت رشته های شماره دار یا رنگ بندی شده

شیلد زوج ها : در صورت در خواست مشتری می توان یک لایه نوار پلی استر روی زوج ها پیچیده و پس از قرار دادن یک رشته سیم تخلیه قلع اندود در کنار آن، کل این مجموعه را در پوششی از فویل آلومینیوم قرار داد.

برای کابل هایی که دارای شیلد نهایی هستند یک لایه نوار پلی استر به همراه سیم تخلیه قلع اندود و فویل آلومینیوم روی کل مجموعه قرار می گیرد.

جنس روکش : آمیزه PVC نوع TM1 ، مطابق استاندارد BS 6746

کاربرد

——————————————————————————–

این نوع کابل ها جهت انتقال اطلاعات مناسب بوده و می توانند در اتاق های کنترل دستگاه های صنعتی و پست برق بکار روند. حفاظ الکترواستاتیکی می تواند مدارها را در برابر تداخل الکتریکی محافظت کند استفاده از ساختار کابل های زوجی باعث کاهش همشنوایی می شود. این کابل ها برایس ارتباط مستقیم با منابعی مانند برق شهر که امپدانس پایین دارند مناسب نیستنند.

Share this