تست
.

در حال حاضر شرکت سیم و کابل نور زنجان به لطف خداوند موفق گردیده است %۸۵ پروژه های استان زنجان را در سال ۱۳۹۳ به خود اختصاص دهد. اهم پروژه ها و شرکتهایی که طبق اصول نظام مهندسی ساختمان از محصولات این شرکت استفاده کرده اند به شرح زیر می باشد:
۱- پروژه ۳۰۰۰۰ واحدی مسکن پردیس غرب تهران (شرکت جهاد نصر زنجان )
۲- پروژه مسکن مهر اسلام آباد غرب
۳- دانشگاه روزبه زنجان (ساختمان اداری، ساختمان آموزشی، سالن غذاخوری و …)
۴- مجتمع دادگستری شهرستان زنجان
۵- پروژه ۵۰۰ واحدی مسکن مهر کنگاور استان کرمانشاه (شرکت شایسته سازان زنجان)
۶- پروژه ۱۲۰۰ واحدی مسکن کارکنان فرهنگیان استان زنجان (شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال غرب)
۷- پروژه ۲۵۰ واحدی تعاونی مصرف کارکنان سازمان آب استان زنجان
۸- پروژه مسکونی آسمان آبی شهرک پونک
۹- پروژه ۱۰۰۰ واحدی مسکن مهر استان آذربایجان غربی (ارومیه)
۱۰- پروژه ۱۲۰۰ واحدی مسکن مهر استان همدان
۱۱- پروژه مسکن مهر استان کردستان (سنندج)
۱۲- پروژه مسکن مهر کارکنان خدمات درمانی استان آذربایجان غربی (ارومیه)
۱۳- پروژه مسکن مهر استان قزوین
۱۴- پروژه مسکن مهر فرهنگیان استان همدان (شهرستان ملایر)
۱۵- پروژه ۱۰۰۰ واحدی تعاونی مسکن کارمندان تأمین اجتماعی استان قزوین
۱۶- پروژه مسکن مهر استان کردستان (مهاباد)

Copyright © 2018 Zanjan Noor Co. Ltd. All rights reserved.