سیم های مفتول نیم افشان

مشخصات فنی

سیم های مفتولی و نیمه افشان با عایق  PVC

محدوده دمایی : C°۳۰- تا C°۷۰+

ولتاژ نامی : V300/500 برای هادی های تا سطح مقطع mm2 1

 V450/750 برای هادی های تا سطح مقطع بیشتر از mm2 1

ولتاژ آزمون : H05V –U : 2 kV (AC)

H07V –U : 2.5 kV (AC)

H07V –R : 2.5 kV (AC)

استاندارد مرجع : ISIRI 607 -3

 IEC 60227 -3

ساختار سیم

جنس و کلاس هادی : مس آنیل شده کلاس ۱ ( مفتولی ) ، برای هادی تا سطح مقطع mm216 و کلاس ۲ ( نیمه افشان ) برای کلیه سایز های هادی ،  مطابق استاندارد ملی ( IEC 60228 ) ISIRI 3084

جنس عایق : آمیزه PVC نوع C

رنگ بندی عایق : مطابق درخواست مشتری

کاربرد

 

این نوع سیم ها برای نصب ثابت به عنوان سیم های رابط در داکت های زیرزمینی ، ماشین آلات ، تابلوهای کنترلی به کار میروند.

قرار گیری این نوع سیم ها در داخل لوله و زیر گچ مجاز است.