کابل قابل انعطاف (افشان)

آشنایی با کابل قابل انعطاف افشان

 

کابل افشان در انواع کابل فشار ضعیف، قدرت، ارت، کنترل، کابل کولری و … تولید می شود. این کابل ها به دلیل انعطاف پذیری بالا، در بسیاری از صنایع مورد استفاده قرار می گیرند. از این محصولات اغلب در مکان هایی که نیاز به پیچش و انعطاف زیادی وجود دارد، استفاده می شود.

مشخصات فنی

کابل‌های افشان متداول با عایق و روکش PVC
 

ولتاژ نامی :

U° / U = 500/300 V

استاندارد مرجع

ISIRI 607 -5
IEC 60227-5
 
 

الزامات دمایی و محدوده حرارتی :

حداکثر دمای مجاز در هادی در عملکرد عادی : 70oC

حداکثر دمای مجاز در هادی در عملکرد اتصال کوتاه : 150oC

در سطح کابل :

در حالت نصب ثابت : 40oC- تا 70oC+

در حالت خم‌شوندگی : 5oC- تا 50oC-

آزمون ولتاژ :  2000V ac 50Hz 5min

ساختار

PVC/PVC/CU

هادی: مس آنیل شده کلاس 5 (افشان)، مطابق استاندارد ملی IEC 60228) ISIRI 3084)

عایق: آمیزه PVC از نوع D

نحوه قرارگیری رشته ها : رشـته هـا بـا طـول تـاب مشـخص شـده در اسـتاندارد بـه هـم تابیـده مـی شـوند اسـتفاده از رشـته در مرکـز مجـاز نمـی باشـد .

روکش : PVC نوع °70 ST5

رنگ روکش: عموماً مشکی
 

کاربرد

ایـن نـوع کابل‌هـا جهـت اسـتفاده بـه منظـور کنتـرل و اتصـال در ماشـین‌هـا ، تسـمه نقالـه‌هـا ، خطـوط تولیـد ،صنایـع ابـزار آلات ماشین‌ها، خطوط مونتاژ، تجهیزات اتوماتیک برای تنش‌های مکانیکی متوسط کاربرد دارند.

#
سایز (mm²)
ضخامت عایق (mm)
حداکثر مقاومت هادی در 20 درجه سانتی گراد (ohm/km)
ضخامت اسمی عایق (mm)
تعداد و قطر رشته های هادی (n×d)
ضخامت اسمی روکش (mm)
حداقل ضخامت نقطه عایق (mm)
1

0.75 × 2

0.05 ± 2.4

24

0.6

0.193 × 24

0.8

0.44

2

 1 × 2

0.05 ± 2.6

19.5

0.6

0.193 × 31

0.8

0.44

3

1.5 × 2

0.05 ± 3

13.30

0.7

0.235 × 30

0.8

0.53

4

2.5 × 2

0.05 ± 3.6

7.98

0.8

0.235 × 50

1

0.62

5

4 × 2

0.05 ± 4.2

4.95

0.8

0.285 × 56

1.1

0.62

6

0.75 × 3

0.05 ± 2.4

24

0.6

0.193 × 24

0.8

0.44

7

1 × 3

0.05 ± 2.6

19.5

0.6

0.193 × 31

0.8

0.44
8

1.5 × 3

0.5 ± 3

13.30

0.7

0.235 × 30

0.9

0.53

9

2.5 × 3

0.05 ± 3.6

7.98

0.8

0.235 × 50

1.1

0.62

10

4 × 3

0.05 ± 4.2

4.95

0.8

0.285 × 56

1.1

0.62

11

0.75 × 4

0.05 ± 2.4

24

0.6

0.193 × 24

0.8

0.44
12

1 × 4

0.05 ± 2.6

19.5

0.6

0.193 × 31

0.9

0.44

13

1.5 × 4

0.05 ± 3

13.30

0.7

0.235 × 30

1

0.53

14

2.5 × 4

0.05 ± 3.6

7.98

0.8

0.235 × 50

1.1

0.62

15

4 × 4

0.05 ± 4.2

4.95

0.8

0.285 × 56

1.2

0.62

16

0.75 × 5

0.05 ± 2.4

24

0.6

0.193 × 24

0.9

0.44

17

1 × 5

0.05 ± 2.6

19.5

0.6

0.193 × 31

0.9

0.44

18

1.5 × 5

0.05 ± 3

13.30

0.7

0.235 × 30

1.1

0.53

19

2.5 × 5

0.05 ± 3.6

7.98

0.8

0.235 × 50

1.2

0.62

20

4 × 5

0.05 ± 4.2

4.95

0.8

0.285 × 56

1.3

0.62

آیا در رابطه با این محصول سوال دارید؟

کارشناسان فروش ما آماده پاسخگویی به سوالات شما هستند

افزودن دیدگاه

ایمیل شما محرمانه باقی خواهد ماند.