کابل قدرت با روکش pvc و XLPE

کاربرد

  این نوع کابل ها برای تامین انرژی الکتریکی در فضای باز ، زیر خاک ، درون آب ، داخل ساختمان ، کانال های کابل کشی ، نیروگاه ها ، مصارف صنعتی ، در مراکز توزیع و  نیز شبکه های مصرف و در جایی که احتمال صدمات مکانیکی به کابل وجود ندارد به کار می رود

ساختار کابل

مس آنیل شده گروه ۱ ( تک مفتولی ) ، گروه ۲ ( تابیده شده منظم ) یا گروه ۵ ( انعطاف پذیر افشان ) مطابق  استاندارد

IEC 60228 – ISIRI 3084

آلومنیوم گروه 1 (تک مفتولی ) و گروه 2 ( تابیده شده منظم ) مطابق استاندارد

IEC 60228 – ISIRI 3084

عایق :

PVC/Aآمیزه پلی ونیل کلراید از نوع :

XLPE پلی اتیلت کراسلینک شده :

نحوه قرار گیری رشته ها :

رشته ها در کابل های چند رشته به هم تابیده می شوند.

روکش میانی :

رشته های به هم تابیده با آمیزه هایی از پی وی سی (فیلر یا روکش) اکسترود می شوند.

روکش:

PVC/ST1آمیزه پلی ونیل کلراید عموماٌ به رنگ مشکی از نوع :

استاندارد مرجع

 IEC 60502  یا  ISIRI 3569 با ولتاژ نامی ۱۰۰۰/۶۰۰ ولت