کابل مخابراتی هوائی

آشنایی با کابل مخابراتی هوائی

از نظر انعطاف پذیری در شرایط بهتری هستند و در محیط داخلی ساختمان کاربرد دارند

مشخصات فنی

مخابراتی ایران کابل تلفنی مطابق استاندارد 60189 IEC , 0815 VDE , TCI

الزامات دمایی و حرارت مجاز :

در حالت خم شو 5oC- تا 50oC+

درحالت نصب ثابت 30oC- تا 70oC-

ولتاژ نامی: حداکثر 200 ولت

آزمون ولتاژ :

رشته/رشته :

50Hz. c.a 2000V

رشته/اسکرین:

-50Hz. c.a 1000V

مقاومت عایقی:

حداقل 500m km*ohm

خازن متقابل:

1000HZ Km/nF در 0.1، 0.5، 0.6، و 0.8 میلیمتر

ساختار

هادی:

مس انیل شده بصورت قلع اندود یا بدون قلع با قطر هادی 0.6

عایق:

آمیزه پلی ونیل کلراید PVC . رشته ها با طول تاب مناسب و متفاوت از همدیگر زوج می‌شوند

حفاظ الکترواستاتیکی:

نوار پلی استر + سیم زمین + فویل آلومنیومی روکش PVC و عموما به رنگ طوسی می‌باشد.

کاربرد

در تاسیســات تلفنــی داخــل ســاختمانها و مراکــز تلفــن بطــور ثابــت در زیــر و یــا روی دیــوار نصــب می‌گـردد . در خـارج از سـاختمان، اسـتفاده از آن فقـط بصـورت نصـب بـر روی دیـوار مجـاز بـوده و کاربـرد آن در زیــر زمیــن مجــاز نمی‌باشــد.

آیا در رابطه با این محصول سوال دارید؟

کارشناسان فروش ما آماده پاسخگویی به سوالات شما هستند

دیدگاه ها بسته شده اند.