کابل های مخابراتی هوایی و زمینی

کاربر کابل

این کابل ها برای نصب در بیرون ساختمان مناسب هستند .

عملکرد این کابل ها اساسا” در مدارهای فرکانس صوتی است به عنوان

مثال از این کابل ها می توان به شکل کابل های اولیه و ثانویه در

شبکه های تلفن محلی ، مخابرات ، راه آهن و واحدهای صنعتی استفاده کرد

ساختار کابل

هادی :مس آنیل شده تک مفتولی

عایق :آمیزه پلی اتیلن چگالی بالا مطابق با استاندارد

ASTM D1248

نحوه تابیدن رشته ها :

رشته ها به صورت زوج با رنگ بندی مشخص به هم تابیده می شوند. زوج ها نیز به صورت هم مرکز به هم تابیده می شوند.  

پوشش رشته های کابل :

روی زوج های تابیده نوار پلی استر به صورت طولی یا عرضی با همپوشانی مناسب

اسکرین :

فویل آلومینیوم به صورت طولی یا عرضی با همپوشانی مناسب به همراه سیم ارت بین نوار پلی استر و فویل آلومینیوم

روکش :آمیزه پلی اتیلن چگالی بالا مطابق با استاندارد

ASTM D1248

 رنگ روکش به طور معمول مشکی با ویژگی مقاومت در برابر نور خورشید است

استاندارد مرجع کابل های

VDE 0816 یا مشخصات TCI ( شرکت مخابرات ایران )