کابل های کواکسیال و دوربین

کاربرد

 

4.5C-2V /RG59

این کابل ها برای انتقال فرکانس صوتی خصوصا” گیرنده ها و

فرستنده ها ، کامپیوتر و ارتباطات رادیو و تلویزیونی مناسبند.

ساختار کابل

هادی :

مس آنیل شده تک مفتولی یا تابیده شده منظم ، ساده یا قلع اندود.

عایق :

آمیزه پلی اتیلن  به صورت جامد یا فوم و پلی ونیل کلراید  

اسکرین :

سیم مسی ساده یا قلع اندود به صورت بافت به همراه نوار آلومینیوم فویل

روکش :

آمیزه پلی ونیل کلراید

PVC-A

استاندارد

JIS 3501