کابل های گرد بالابر ها و اتصالات متحرک

کاربرد کابل

این نوع کابل ها برای استفاده در بالابرها و نیز در اتصالات متحرک مناسب می باشند.

ساختار کابل

هادی :

مس آنیل شده گروه ۵  (انعطاف پذیر افشان  ) مطابق استاندارد

ISIRI 3084  یا IEC 60228

عایق :

آمیزه پلی ونیل کلراید

PVC PVC/D

نحوه قرار گیری رشته ها :

رشته ها با طول تاب مشخص شده در استاندارد به هم تابیده می شوند.

روکش :

رنگ آن به طور معمول مشکی است آمیزه پلی ونیل کلراید بوده و

PVC/ST5 

استاندارد مرجع کابل

با ولتاژ نامی ۷۵۰/۴۵۰ ولت

۶۰۲۲۷ IEC 71C یا ISIRI ( 607 ) 71C