استانداردهای اجباری

تأییدیه های شرکت مدیریت تولید، توزیع و انتقال نیروی برق ایران

درخواست نمایندگی

از کلیه شهرستان های فاقد نمایندگی،عامل فروش پذیرفته میشود

   تلفن کارخانه

   ۸ – ۰۲۴-۳۲۲۲۲۲۲۴

   تلفن واحد فروش

   024-33414186

   024-33410012

   ساعات کاری بخش اداری

   ۸ صبح الی ۶ بعدازظهر

   OFFICE LINE

   1.800.555.6789

   EMERGENCY

   1.800.555.0000

   WORKING HOURS

   9:00am – 6:00pm