استانداردهای اجباری

تأییدیه های شرکت مدیریت تولید، توزیع و انتقال نیروی برق ایران

درخواست نمایندگی

از کلیه شهرستان های فاقد نمایندگی،عامل فروش پذیرفته میشود

   تلفن کارخانه

   ۸ – ۰۲۴-۳۲۲۲۲۲۲5

   تلفن واحد فروش

   33414186 – 024

   33410012 – 024

   ساعات کاری بخش اداری

   ۸ صبح الی ۶ بعدازظهر

   تلفن کارخانه

   ۸ – ۰۲۴-۳۲۲۲۲۲۲۴

   تلفن واحد فروش

   024-33414186

   024-33410012

   ساعات کاری بخش اداری

   ۸ صبح الی ۶ بعدازظهر