کابل کنترل فرمان

استاندارد: ISIRI 607(75) , IEC 227

ولتاژ اسمی: 300/500v

ساختمان: از جنس مس نرم شده

عایق: از جنس PVC

غلاف: از جنس PVC

موارد مصرف: برای نصب در تابلوهای کنترل و ساختمان ها، داخل یا بیرون ساختمان، زیر زمین هنگامی که امکان صدمات مکانیکی کم است.

Control Cable:

Standard: ISIRI 607(75) , IEC 227

Rated voltage: 300/500v

Construction: Annealed Copper

Insulation: PVC Insulation

Sheath: PVC

Application: For Control Panel Indoors, Outdoors, Under Ground, Where Mechanical Damage Is Not Expected.