بند تخت

استاندارد: ISIRI(607) 42,  IEC 227

ولتاژ اسمی: 300/300v

ساختمان: هادی از جنس مس تایید شده با قابلیت انعطاف پذیری

عایق: از جنس PVC

موارد مصرف: برای ارتباط وسایل الکتریکی قابل حمل در محل هایی که فشار مکانیکی کمی وجود دارد.

استفاده در دمای بالا مجاز نمی باشد.

Flat Non Sheathed Cord Cables

Standard: ISIRI(607) 42, IEC 227

Rated voltage: 300/300 v

Struction: 2Conductors Very Fine Annealed Copper Wire

Insulation: PVC Insulation

Application: For Connection Portable Appliances Application For Heating Appliances Is Not Permissible