کابل افشان

استاندارد: 53ISIRI(607) / ISIRI(607)71C / IEC227

ولتاژ اسمی: 300/500v & 450/750v

ساختمان: 2، 4، 3 یا 5 رشته هادی از جنس مس تاییده نرم

عایق: از جنس PVC

غلاف: از جنس PVC

موارد مصرف: در محل های خشک برای مصارف عمومی الکتریکی در فشار متوسط مکانیکی

Flexible Cable

Standard: ISIRI(607)53 / ISIRI(607)71C / IEC 227

Rated Voltage 300/500v & 450/750v

Construction: 2,3,4 or 5 Conductor Annealed Copper Wire

insulation: PVC Insulation

sheath: PVC

Application: in Damp And Dry Rooms For Medium Mechanical Stress