سیم افشان

استاندارد: ISIRI (607) 06 , 02/IEC 227
ولتاژ اسمی: 300/500V و  450/750V
ساختمان: هادی از جنس مس تابیده نرم
عایق: از جنس PVC

موارد مصرف: در محل های خشک برای اتصالات مدارهای روشنایی و فرمان های الکتریکی

استفاده از آن بطور مستقیم زیر گچ مجاز نمی باشد.

:flexible Wire

Standard: ISIRI (607) 06,02/IEC 227

Rated Voltage: 300/500 V & 450/750 V

Construction: Fine Bunched Annealed Copper Wire 

Insulation: PVC Insulation

Application: In DRY, Indoors, IN Electric Panels & Devices Direct 

Laying In Plaster Is Not Permissible