• سیم افشان
  • سیم افشان 2
  • سیم افشان 3
  • سیم افشان 4
  • سیم افشان 5
مشخصات فنی :
سیم قابل انعطاف با هادی مس آنیل شده و عایق pvc مطابق استانداردها و الزامات مربوطه ISIRI 607-3 IEC 60227-3 VDE 0281-3
ولتاژ نامی :
U / U = 300/500 V (607)06 0.5mm2 1mm2 U / U = 450/750 V (607)02 1.5mm2 & Higher
الزامات دمایی و محدوده دمائی :
در حالت نصب ثابت : -30 ̊ C تا C +80 ̊ در حالت خم شوندگی : -5 ̊ C تا C +70 ̊
آزمون ولتاژ :
2500 V ac 50 Hz
ساختار محصول : 
 مس و پی وی سی CU/PVC هادی مس آنیل شده کلاس 5
مطابق استاندارد ISIRI 3084 و IEC 60228
عایق :
آمیزه ای از پلی ونیل کلراید PVC نوع C
کاربرد :
این نوع سیم ها برای نصب درون لوله ها و زیر و روی گچ و نیز قرار گیری در لوله های خرطومی مناسب است . به کارگیری این نوع سیم ها برای نصب مستقیم روی سینی کابل، کانال کابل کشی و مخازن مجاز نیست. سیم با هادی قابل انعطاف برای سیم کشی داخلی برای دمای هادی 70 درجه سانتی گراد
استاندارد ها و مراجع رسمی : 
IEC60227 , IEC60228,BS6004,BS6500 , ISIRI607(01) , ISIRI607(01) , ۶۰۲۲۷ IEC 01 یا ISIRI (607) 01: با ولتاژنامی ۷۵۰ /۴۵۰ ولت برای سطوح مقاطع بیش از ۱ میلیمتر مربع
۶۰۲۲۷ IEC 05 یا ISIRI (607) 05 باولتاژنامی ۵۰۰ /۳۰۰ ولت برای سطوح مقاطع ۵/۰ ، ۵۷/۰ و ۱ میلیمتر مربع
1 5