سیم نیمه افشان

استاندارد: ISIRI(607)01  IEC 502

ولتاژ اسمی: 450/750v

ساختمان: هادی از جنس مفتول مسی تاییده شده نرم

عایق: از جنس PVC

موارد مصرف: در محل های خشک برای سیم کشی داخلی و فرمان های الکتریکی

از بکار بردن به طور مستقیم در زیر گچ خودداری شود.

: In Flexible Wire (stranded)

Standard: ISIRI(607) 01 IEC 502

Rated Voltage: 450/750 v

Construction: Annealed Copper Conductor Insulation: PVC Insulation

Application: In Dry, Indoors. In Electric Panels & Devices Direct Laying in Plaster In Not Permissible