• کابل قدرت آلمینیومی 1
  • کابل قدرت آلمینیومی 2
  • کابل قدرت آلمینیومی 3
  • کابل قدرت آلمینیومی 4
مشخصات فنی:
کابل قدرت مطابق استاندارد
IEC 60502-1 ، DIN VDE 0271 و 1- ISIRI 3569
و -ولتاژ نامی : U° / U =0.6/1 KV تعداد هادی ها : 2 ، 3 ، 4 یا 5 رشته
هادی ها باید با مقررات استاندارد ملی 3084 و یا IEC 60228 مطابقت نمایند.
 گروه 1 : هادی تک مفتولی آلومنیومی
گروه 2 : هادی های تابیده شده منظم آلومنیومی
الزامات دمایی و محدوده حرارتی :
 در حالت نصب ثابت تا : °C -5
حداکثر دمای هادی در حالت نرمال : °C +50
حداکثر دمای هادی در حالت اتصال کوتاه : °C +250
آزمون ولتاژ : 4000 V AC 50 HZ
ساختار:
AL/PVC/PVC/PVC NAYY-O NAYY-J
 AL/XLPE/PVC/PVC NA2XY-O NA2XY-J
هادی از جنس آلومنیوم کلاس 1 یا 2 مطابق استاندارد IEC 60228 و یا ISIRI 3084 می باشد.
 عایق :
پلی اتیلن کراس لینک شده XLPE بوده و بایستی هادی را در بر گرفته باشد.
 روکش میانی در صورت وجود :
آمیزه ای از پی وی سی و یا نوار بوده و با همپوشانی مناسب بر روی رشته های تابیده شده قرار می گیرد.
کاربرد:
این نوع کابلها برای تامین انرژی الکتریکی و در فضای باز ، زیر خاک ، درون آب ، داخل ساختمان ، کانالهای کابل کشی ، نیروگاه ها ، مصارف صنعتی ، در مراکز توزیع و نیز شبکه های مصرف ، ودر جایی که احتمال صدمات مکانیکی به کابل وجود ندارد به کار می رود.
 کابل های قدرت فشار ضعیف :
کابل های فشار ضعیف برای انتقال الکتریسته در خطوط توزیع ، ایستگاه های قدرت ، سیستم های روشنایی ، انتقال نیروی محرکه به الکتروموتور ها و … مورد استفاده قرار می گیرند . همچنین از این کابل ها در شبکه های عمومی و صنعتی ، تاسیسات داخلی و خارجی، بصورت دفن در زمین و یا داخل کانال استفاده می شود.
 فشار ضعیف- معمولی
 NYY , NAYY , N2XY , NA2XY
کابل های فشار ضعیف برای انتقال الکتریسته در خطوط توزیع ، ایستگاه های قدرت ، سیستم های روشنایی ، انتقال نیروی محرکه به الکتروموتور ها و … مورد استفاده قرار می گیرند . همچنین از این کابل ها در شبکه های عمومی و صنعتی ، تاسیسات داخلی و خارجی، بصورت دفن در زمین و یا داخل کانال استفاده می شود.
روکش نهایی :
جنس روکش نهایی از PVC نوع ST1 بوده و عموما به رنگ مشکی می باشد.
17 1