کابل قدرت:

استاندارد: ISIRI 3569_1 , IEC 60502

ولتاژ اسمی: 0.6/1kv

ساختمان: 2, 4, 3  یا 5 رشته هادی از جنس مس آنیل شده تابیده منظم

عایق: از جنس PVC

غلاف: از جنس PVC

موارد مصرف: جهت استفاده در داخل و خارج تاسیسات قابل نصب در سینی و کانال کابل، این نوع کابل برای جعبه کلیدهای اتصال، تاسیسات صنعتی و ساختمان های تجاری مناسب میباشد. این کابل ها برای برای نصب مستقیم در خاک چنانچه تنش های مکانیکی وجود نداشته باشد مناسب هستند.

power Cable:

Standard: ISIRI 3569_1 , IEC 60502

Rated voltage: 0,6/1kv

Construction: 2,3,4 or 5 Conductor

Insulation: PVC Insulation

Sheath: PVC

Application: For Indoor Or Outdoor in Cable, Duct Or Tray These Cables Are Suitable For Switching Boxes. Industria Plants And Commercial Buildings.