پروژه های انجام شده

۱- پروژه ۳۰۰۰۰ واحدی مسکن پردیس غرب تهران (شرکت جهاد نصر زنجان )

2-پروژه مسکن مهر اسلام آباد غرب

۳- دانشگاه روزبه زنجان (ساختمان اداری، ساختمان آموزشی، سالن غذاخوری و …)

۴- مجتمع دادگستری شهرستان زنجان

۵- پروژه ۵۰۰ واحدی مسکن مهر کنگاور استان کرمانشاه (شرکت شایسته سازان زنجان)

۶- پروژه ۱۲۰۰ واحدی مسکن کارکنان فرهنگیان استان زنجان (شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال غرب)

۷- پروژه ۲۵۰ واحدی تعاونی مصرف کارکنان سازمان آب استان زنجان

۸- پروژه مسکونی آسمان آبی شهرک پونک

۹- پروژه ۱۰۰۰ واحدی مسکن مهر استان آذربایجان غربی (ارومیه)

۱۰- پروژه ۱۲۰۰ واحدی مسکن مهر استان همدان

۱۱- پروژه مسکن مهر استان کردستان (سنندج)

۱۲- پروژه مسکن مهر کارکنان خدمات درمانی استان آذربایجان غربی (ارومیه)

۱۳- پروژه مسکن مهر استان قزوین

۱۴- پروژه مسکن مهر فرهنگیان استان همدان (شهرستان ملایر)

۱۵- پروژه ۱۰۰۰ واحدی تعاونی مسکن کارمندان تأمین اجتماعی استان قزوین