• سیم مفتول 1
  • سیم مفتول 2
  • سیم مفتول 3
  • سیم مفتول 4
 استانداردها:
NYA ( re , rm ) , H05V-U , H07V-U , H07V-R
مشخصات فنی :
سیم تک رشته و یا چند رشته مفتولی با عایق pvc و هادی مس آنیل شده مطابق استاندارد های IEC60227-0 , VDE 0281-3 و ISIRI 607-3 1.
مشخصات دمائی:
حداکثر دمای کار هادی : 70 درجه سلسیوس 
مقا ومت الکتریکی هادی : 
مطابق با استاندارد IEC 60228 , ISIRI 3084 3.
ولتاژ آزمون :
برای سطح ولتاژ 500/300 ولت 2000 ولت متناوب به مدت 5 دقیقه 
برای سطح ولتاژ 750/450 ولت 2500 ولت متناوب به مدت 5 دقیقه
1. دمای مجاز کابل در شرایط اتصال کوتاه : 160 درجه سلسیوس.
2. تاخیر در انتشار شعله : مطابق با استاندارد IEC 60332-1 –
ولتاژ نامی :
 U / U = 300/500 V (607)06 0.5mm2 1mm2 U / U = 450/750 V (607)02 1.5mm2 & Higher
الزامات دمایی و محدوده دمائی : در حالت نصب ثابت : -30 ̊ C تا C +80 ̊ در حالت خم شوندگی : -5 ̊ C تا C +70 ̊
ساختار محصول :
مس و پی وی سی CU/PVC هادی مس آنیل شده کلاس 1 یا 2 مطابق استاندارد ISIRI 3084 و IEC 60228
عایق :
آمیزه ای از پلی ونیل کلراید PVC نوع C
کاربرد : 
جهت استفاده در روشنایی ساختمان¬های مسکونی و تجاری. مناسب برای نقاط خشک و سرپوشیده، جهت نصب ثابت در پانل توزیع و زیر گچ و قابل نصب در کانال، یا روی حفاظ عایقی.
استاندارد ها و مراجع رسمی : 
 BS 6004، VDE 0281، IEC 60227، ISIRI (607) 05 ، ISIRI (607) 01 سیم عایق شده با هادی مسی تک رشته گروه 1 (مفتولی) یا استرند شده گروه 2

سیم مفتول و سیم نیمه افشان، در سطوح مقطع زیر و با مشخصات فنی ذکر شده تولید می‌شود:

مفتولی و نیمه افشان