کابل نصب ثابت زمینی:

استاندارد: ISIRI(607)10

ولتاژ اسمی:300/500v

ساختمان: هادی از جنس مفتول مس نرم

عایق: از جنس PVC

غلاف: از جنس PVC

موارد مصرف: در محل های خشک برای مصارف عمومی الکتریکی در فشار متوسط مکانیکی

Unflexible Cable:

Standard: ISIRI (607)10

Rated voltage: 300/500v

Construction: 2,3,4 or 5 Conductor

insulation PVC Insulation

sheath: PVC