سیم مفتول

استاندارد: ISIRI(607)01,05/IEC 502

ولتاژ اسمی: 450/750v و 300/500v

ساختمان: هادی از جنس مفتول مسی نرم

عایق: از جنس PVC

موارد مصرف: در محل های خشک برای سیم کشی داخلی و فرمان های الکتریکی

:Unflexible Wire

Standard: ISIRI(607)01.05/IEC 502

Rated Voltage: 450/750 v & 300/500 v

Construction: Annealed Copper Conductor

Insulation: PVC Insulation

Application: In Dry, Indoors, In Electric Panels & Devices

Direct Laying In Plaster IS Not Permissible