اطلاعات تماس

آدرس کارخانه:

زنجان شهرک صنعتی علی آباد خیابان توسعه 3

تلفن کارخانه:

  ۸ الی ۳۲۲۲۲۲۲۴-۰۲۴

تلفن واحد فروش: 

 داخلی ۱۰۴ و ۱۰۶      ۳۲۲۲۲۲۲۴-۰۲۴
داخلی ۱۰۱ و ۱۰۲         ۳۳۴۱۰۰۱۲-۰۲۴

فکس:      ۳۲۲۲۲۰۶۸-۰۲۴

ارسال پیشنهاد و انتقاد