دیدار آقای علیرضا ایروش سفیر جدید جمهوری اسلامی در کشور بلغارستان با ریاست اتاق بازرگانی استان زنجان

آقای یوسفی مدیریت شرکت سیم و کابل نور زنجان در مصاحبه با واحد خبر صدا و سیمای استان زنجان از تاثیرات مثبت این سفر بر واحدهای اقتصادی استان خبر دادند.