کابل قدرت انعطاف پذیر

Flexible Power 02

کد سنلک​

NYY  R

NYY  U

نام در استاندارد مربوطه

کابل‌های قدرت تک رشته

ولتاژ نامی U0/U

0.6/1 KV

استاندارد مرجع

INSO3569-1

کد مشخصه استاندارد

3569-1

محدوده دمایی

℃30- تا ℃70+

ساختار لایه‌ها

مس/پی وی سی/ پی وی سی

جنس و کلاس هادی

مس آنیل شده کلاس۱ و ۲ مطابق با استاندارد ISIRI3084

جنس عایق

PVC/ A

جنس روکش​

PVC/ST1

جنس فیلر

*

جنس شیلد

*

رنگبندی عایق

مشکی

رنگبندی روکش

معمولا مشکی و گاهی طبق درخواست مشتری

این نوع کابل‌ها برای تامین برق جهت نصـب ثابت در زیرزمین، داکت‌ها، تاسیـسات داخل ساختمان و در فضای باز که امکان صدمه‌های مکانیکی به کابل وجود ندارد قابل استفاده هستند.

سطح مقطع نامی هادی ها mm2کلاس هادیتعداد و قطر رشته نامی هادی هاضخامت نامی عایق mmقطر نامی عایق mmحداقل ضخامت روکش (mm)میانگین ابعاد کلی mmحداکثر مقاومت اهمی هادی در 20 درجه سانتی گراد Ω/km
2*1.5530*0.2350.83.21.249.113.3
2*2.5550*0.2350.83.61.249.97.98
2*4556*0.28514.61.2411.94.95
2*6584*0.28515.21.2413.13.3
2*105144*0.28516.11.2414.91.91
2*165224*0.28517.21.2417.11.21
2*255301*0.3061.28.81.2420.30.78
2*355301*0.3061.210.21.2424.70.78
3*1.5530*0.2350.83.21.249.613.3
3*2.5550*0.2350.83.61.2410.57.98
3*4556*0.28514.61.2412.64.95
3*6584*0.28515.21.2413.93.3
3*105144*0.28516.11.2415.91.91
3*165224*0.28517.21.2418.21.21
3*255301*0.3061.28.81.2424.00.78
3*355427*0.3061.210.21.2427.40.554
3*25/165301*0.306 | 224*0.2851.2-18.8-7.21.2423.20.78-1.21
3*35/165427*0.306 | 224*0.2851.2-110.2-7.21.2425.70.554-1.21
4*1.5530*0.2350.83.21.2410.413.3
4*2.5550*0.2350.83.61.2411.47.98
4*4556*0.28514.61.2413.84.95
4*6584*0.28515.21.2416.73.3
4*105144*0.28516.11.2419.21.91
4*165224*0.28517.21.2422.11.21
4*255301*0.3061.28.81.2426.40.78
5*1.5530*0.2350.83.21.2411.313.3
5*2.5550*0.2350.83.61.2412.47.98
5*4556*0.28514.61.2415.14.95
5*6584*0.28515.21.2416.73.3
5*105144*0.28516.11.2419.21.91
5*165224*0.28517.21.2422.11.21
5*255301*0.3061.28.81.2426.40.78