کابل قدرت غیرقابل انعطاف

Inflexible power 01

کد سنلک​

NYY-O
NYY-J
NAYY-O
NAYY-J
NA2XY
N2XY

نام در استاندارد مربوطه

کابل‌های قدرت چند رشته

ولتاژ نامی U0/U

0.6/1 KV

استاندارد مرجع

INSO3569-1

کد مشخصه استاندارد

3569-1

محدوده دمایی

عایق PVC: از ℃30- تا ℃70+
عایق XLPE: از ℃40- تا ℃90+

ساختار لایه‌ها

مس/پی وی سی/ پی وی سی
آلومینیوم/ پی وی سی/ پی وی سی
آلومینیوم/ اکس ال پی ای/ پی وی سی

جنس و کلاس هادی

مس آنیل شده کلاس 1 (مفتولی)، کلاس 2 (نیمه افشان)، کلاس 5 (افشان)، آلومینیوم یا آلیاژهای آلومینیوم مطابق استاندارد ملی ISIRI 3084

جنس عایق

PVC/ A یا XLPE

جنس روکش​

PVC/ST1

جنس فیلر

PVC

جنس شیلد

*

رنگبندی عایق

مطابق درخواست مشتری

رنگبندی روکش

معمولا مشکی و گاهی طبق درخواست مشتری

این نوع کابل‌ها برای تامین برق جهت نصـب ثابت در زیرزمین، داکت‌ها، تاسیـسات داخل ساختمان و در فضای باز که امکان صدمه‌های مکانیکی به کابل وجود ندارد قابل استفاده هستند.

سطح مقطع نامی هادی ها mm2کلاس هادیتعداد و قطر رشته نامی هادی هاضخامت نامی عایق mmقطر نامی عایق mm ضخامت تقریبی فیلر (mm) قطرتقریبی فیلر (mm)حداقل ضخامت روکش (mm)میانگین ابعاد کلی mmحداکثر مقاومت اهمی هادی در 20 درجه سانتی گراد Ω/km
2*1.511*1.330.83.00.67.31.249.812.1
2*1.527*0.520.83.20.67.51.2410.112.1
2*2.511*1.740.83.40.68.11.2410.77.41
2*2.527*0.660.83.60.68.41.2410.97.41
2*411*2.190.83.90.69.01.2411.64.61
2*427*0.820.84.10.69.31.2411.94.61
2*611*2.760.84.50.610.11.2412.73.08
2*627*1.010.84.60.610.51.2413.03.08
2*1011*3.5115.60.712.61.2415.21.83
2*1027*1.3316.00.713.41.2416.01.83
2*1627*1.717.20.717.01.2419.51.15
2*2527*2.121.28.90.820.71.2423.30.727
2*3527*2.461.29.90.822.91.2425.50.524
3*1.511*1.330.83.00.67.71.2410.312.1
3*1.527*0.520.83.20.68.01.2410.612.1
3*2.511*1.740.83.40.68.61.2411.27.41
3*2.527*0.660.83.60.68.91.2411.57.41
3*411*2.190.83.90.69.61.2412.24.61
3*427*0.820.84.10.610.01.2412.54.61
3*611*2.760.84.50.610.81.2413.43.08
3*627*1.010.84.60.611.21.2413.83.08
3*1011*3.5115.60.713.51.2416.11.83
3*1027*1.3316.00.714.31.2416.91.83
3*1627*1.717.20.917.41.2419.91.15
3*2527*2.121.28.90.820.71.2423.30.727
3*3527*2.461.29.90.822.91.2425.50.524
4*1.511*1.330.83.00.68.51.2411.112.1
4*1.527*0.520.83.20.68.81.2411.412.1
4*2.511*1.740.83.40.69.51.2412.17.41
4*2.527*0.660.83.60.69.91.2412.47.41
4*411*2.190.83.90.610.61.2413.24.61
4*427*0.820.84.10.611.01.2413.64.61
4*611*2.760.84.50.712.21.2414.83.08
4*627*1.010.84.60.712.61.2415.23.08
4*1011*3.5115.60.815.21.2417.81.83
4*1027*1.3316.00.816.11.2418.71.83
4*1627*1.717.20.919.21.2421.81.15
4*2527*2.121.28.90.923.21.2425.80.727
4*3527*2.461.29.90.925.71.2428.30.524
5*1.511*1.330.83.00.69.41.2412.012.1
5*1.527*0.520.83.20.69.71.2412.312.1
5*2.511*1.740.83.40.610.51.2413.17.41
5*2.527*0.660.83.60.610.91.2413.47.41
5*411*2.190.83.90.711.91.2414.54.61
5*427*0.820.84.10.712.41.2414.94.61
5*611*2.760.84.50.813.61.2416.23.08
5*627*1.010.84.60.814.11.2416.73.08
5*1011*3.5115.60.816.71.2419.31.83
5*1027*1.3316.00.817.81.2420.41.83
5*1627*1.717.20.821.01.2423.61.15
5*2527*2.121.28.90.925.71.2428.30.727
5*3527*2.461.29.90.928.51.2431.10.524
3*25/1627*2.12 7*1.71.2 18.9 7.20.922.31.2424.90.727 1.15
3*35/1627*2.46 7*1.71.2 19.9 7.20.924.11.2426.70.524 1.15
سطح مقطع نامی هادی ها mm2کلاس هادیتعداد و قطر رشته نامی هادی هاضخامت نامی عایق mmقطر نامی عایق mmضخامت تقریبی فیلر mm قطرتقریبی فیلر (mm)حداقل ضخامت روکش (mm)میانگین ابعاد کلی mmحداکثر مقاومت اهمی هادی در 20 درجه سانتی گراد Ω/km
2*1027*1.3316.10.613.41.2416.03.08
2*1627*1.717.20.615.61.2418.21.91
2*2527*2.11.28.80.719.01.2421.61.2
2*3527*2.421.29.80.720.91.2423.50.868
3*1027*1.3316.10.614.41.2416.93.08
3*1627*1.717.20.717.01.2419.51.91
3*2527*2.11.28.80.820.61.2423.21.2
3*3527*2.421.29.80.822.71.2425.30.868
4*1027*1.3316.10.716.11.2418.73.08
4*1627*1.717.20.819.01.2421.61.91
4*2527*2.11.28.80.923.11.2425.71.2
4*3527*2.421.29.80.925.41.2428.00.868
3*25/1627*2.1 | 7*1.71.2 18.8 | 7.20.922.11.2424.71.2 | 1.91
3*35/1627*2.42 | 7*1.71.2 19.76 | 7.20.923.91.2426.50.868 | 1.91